Skanzen Zubrnice

Muzeum, jehož základem je stará historická vesnice

V urbanisticky i krajinářsky jedinečně umístěné obci v kopcovité krajině Českého středohoří se nachází soubor hodnotné zástavby lidové architektury, kde vedle sebe stojí stavby roubené, hrázděné i zděné. Interiérové i exteriérové expozice jsou prezentovány v několika objektech. Návsi vévodící barokní studna z roku 1695 byla převezena ze Střížovic u Ústí nad Labem. Sv. Jan Nepomucký se nachází před hlavním objektem skanzenu. Zemědělská usedlost č.p. 61 – roubená patrová budova je částí komplexu staveb připomínající život a práci lidí na hospodářské usedlosti. Vesnický obchod – zděný patrový dům vystavěný v polovině 19. století - prezentuje expozici starého vesnického obchodu s mnoha cennými detaily. Součástí skanzenu je i vodní mlýn na horní pohon napájený z Lučního potoka. Vlastní obytný dům je patrová roubená stavba s mlýnicí. Nádraží Zubrnice–Týniště je technická památka postavená k lokální dráze Velké Březno–Úštěk v roce 1890. V roce 1997 byla otevřena expozice staré vesnické školy. V zpřístupněném kostele sv. Maří Magdaleny jsou příležitostné výstavy.

 

https://www.skanzen-zubrnice.cz/cs