Provoz občerstvení v areálu státního zámku Ploskovice

Národní památkový ústav vyhlašuje ve smyslu ust. § 1772 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na provozovatele občerstvení v budově čp. 38 v areálu státního zámku Ploskovice.

Účelem soutěže je výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření nájemní smlouvy na provoz občerstvení v budově čp. 38 v areálu státního zámku Ploskovice.

Termíny prohlídky: 18. 11. 2021. Sraz zájemců je v 10:00 hodin před hlavní budovou zámku. Zájemci jsou povinni se k prohlídce místa plnění ohlásit nejpozději 2 pracovní dny předem u kontaktní osoby: Jana Zimandlová, ploskovice@npu.cz.

Lhůta pro podání návrhů se stanovuje do 10. 12. 2021. Návrhy budou doručeny nejpozději dne 10. 12. 2021 do 10:00 hod. na adresu: Národní památkový ústav, správa státního zámku, 411 42 Ploskovice. Otevírání obálek proběhne dne 10. 12. 2021 v 11:00 hod. Vyhodnocení bude provedeno nejpozději do 18. 12. 2021.

Více informací naleznete ZDE.